Panel Montaj

Taşıma, İndirme ve İstif

Araçla gelen Sandviç Panel paketleri, panel uzunluğuna göre forklift yada vinç ile indirilir.

Panel paketleri, yoldaki geçişlere engel olmayacak şekilde ve çevredeki çalışmalardan etkilenmeyecek şekilde istiflenmelidir.

Özellikle boyu 6 - 8 m.’yi geçen paneller vinç ile taşınması gereklidir.

Panel paketinin taşınması için çelik veya zincir halat kullanılmamalıdır.

Halatların Panel kenarlarına zarar vermemesi için destek konması gerekir.

Panel paketinin kaldırılmasında kaldırma kirişinin kullanılması uygundur.

Panel paketleri uzun süreli bekletilecekse kapalı yerde fakat hava akımının olduğu yerde muhafaza edilmelidir.

Panel paketleri üst üste 2 paketi geçmemelidir, dengeli konulmalıdır.

Panel paketler eğimli duracak şekilde altına takoz konulması gerekir. Böylece paketlerin üstünde su birikmez.

Panel paket yükü dengeli şekilde kaldırılıp çatıya konmalıdır.

Panelleri paketlerden çıkarırken, bir ucundan çekip boyaya zarar vermemek için Paneli yan çevirip 2 ucunda tutarak taşımak gerekir.

Panel, 6 m.’den uzunsa ortasından da dengeli şekilde taşınması gerekir.

Sandviç Paneller metal kulaklarından tutulup kaldırılmamalıdır.

Taşıma, İndirme ve İstif Taşıma, İndirme ve İstif Taşıma, İndirme ve İstif